نمای چوبی

چوب گرید A از نوع درخت کاج سایز چوب: 16.92{gallery}nama-choobi/89-saadat{/gallery}…
نما ساختمان ، فلاورباکس، آلاچیق پروژه واقع در سعادت آباد…
پروژه واقع در سعادت آباد می باشد که توسط شرکت…
پروژه واقع در اشرفی اصفهانی می باشد که توسط شرکت…
پروژه واقع در فریدون کنار می باشد که توسط شرکت…
پروژه واقع در سعادت آباد می باشد که توسط شرکت…
پروژه واقع در شهرک نفت می باشد که توسط شرکت…
کارفرما:آقای ریسمان چی چوب 19-118 و 26-58 {gallery}nama-choobi/61-gisha{/gallery}
 کارفرما:مهندس جوان سایز چوب 19.117 {gallery}nama-choobi/73-javan{/gallery} پروژه واقع در خیابان…
کارفرما:مهندس معصوم زاده چوب 19.117{gallery}nama-choobi/72-amirabad{/gallery}
کارفرما: مهندس عابدینی سایز چوب 16.92{gallery}nama-choobi/76-poonak{/gallery}
کارفرما:مهندس امیری چوب 19.92{gallery}nama-choobi/77-amiri{/gallery}
کارفرما:مهندس رحمتی چوب 19.117{gallery}nama-choobi/78-rahmati{/gallery}
کارفرما:مهندس طاهری چوب 19.117{gallery}nama-choobi/79-piroozi{/gallery}
کارفرما:مهندس کلانتر {gallery}nama-choobi/80-kalantar{/gallery} پروژه واقع در خیابان بخارست می باشد…
کارفرما: مهندس بیات لو سایز چوب: 19.117{gallery}nama-choobi/85-bayat{/gallery}
سایز چوب: 19.117{gallery}nama-choobi/86-amirabad{/gallery} پروژه واقع در امیر آباد می باشد…
کارفرما: مهندس قورچیان سایز چوب: 19.140{gallery}nama-choobi/87-karaj{/gallery}
کارفرما: مهندس سنایی سایز چوب: 19.117{gallery}nama-choobi/88-karaj{/gallery}
کارفرما:آقای بنی صدر سال:1392 ساختمان مسکونی آقای بنی صدر در…
کارفرما:آقای اصلان چوب 19-118{gallery}nama-choobi/69-abas{/gallery}
کارفرما: آقای کلاته سایز چوب 42-42 و 19-92 {gallery}nama-choobi/66-shariati{/gallery}
کارفرما:آقای شبستری چوب 42{gallery}nama-choobi/68-abas{/gallery}
کارفرما:آقای قائمی چوب 19-92{gallery}nama-choobi/67-abas{/gallery}
کارفرما: مهندس امیری سایز چوب 19.92{gallery}nama-choobi/75-amiri{/gallery} پروژه واقع در خیابان…
کارفرما:آقای اکبری سال:1392 ویلای آقای اکبری حوالی لوشان واقع شده…
کارفرما:آقای مهندس رضایی سایز چوب 19.117 SHP {gallery}nama-choobi/58-zaferanie{/gallery}
کارفرما : آقای شاه محمدی سایز چوب SHP26.92 {gallery}nama-choobi/52-poonak{/gallery}