نمای چوبی

پروژه واقع در شهرک نفت می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است، در این پروژه از پروفیل 19.117 برای استفاده شده است تمامی چوبهای این پروژه گرید A از نوع…
پروژه واقع در سعادت آباد می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است، در این پروژه از پروفیل 19.117 برای استفاده شده است تمامی چوبهای این پروژه گرید A از نوع…
پروژه واقع در فریدون کنار می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده استدر این پروژه از پروفیل 19.117uts استفاده شده است تمامی چوبهای این پروژه گرید A از نوع درخت کاج(PINE)…
پروژه واقع در اشرفی اصفهانی می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است، در این پروژه از پروفیل 19.92 برای استفاده شده است تمامی چوبهای این پروژه گرید A از نوع…
پروژه واقع در سعادت آباد می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است،در این پروژه از پروفیل های 16.92 و 26.117 برای استفاده شده است تمامی چوبهای این پروژه گرید A…
نما ساختمان ، فلاورباکس، آلاچیق پروژه واقع در سعادت آباد میدان بهرود می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است در این پروژه از پروفیل های 16.92 برای فلاور باکس ها…
چوب گرید A از نوع درخت کاج سایز چوب: 16.92{gallery}nama-choobi/89-saadat{/gallery} پروژه در سعادت آباد –آسمانها واقع شده است که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است،در این پروژه از پروفیل های 16.92 استفاده…
کارفرما: مهندس سنایی سایز چوب: 19.117{gallery}nama-choobi/88-karaj{/gallery}
کارفرما: مهندس قورچیان سایز چوب: 19.140{gallery}nama-choobi/87-karaj{/gallery}
سایز چوب: 19.117{gallery}nama-choobi/86-amirabad{/gallery} پروژه واقع در امیر آباد می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است تمامی چوبهای این پروژه گرید A از نوع درخت کاج(PINE) محصول شرکت SWMفنلاند می باشد.…
کارفرما: مهندس بیات لو سایز چوب: 19.117{gallery}nama-choobi/85-bayat{/gallery}
کارفرما: مهندس فلاح سایز چوب: 19{gallery}nama-choobi/84-falah{/gallery}
کارفرما: مهندس بسطامی سایز چوب: 19.92{gallery}nama-choobi/83-azadi{/gallery}
کارفرما: مهندس صالحی سایز چوب: 19.117{gallery}nama-choobi/82-salehi{/gallery}
کارفرما: مهندس الماسی سایز چوب: 19.92{gallery}nama-choobi/81-almasi{/gallery}
کارفرما:مهندس کلانتر {gallery}nama-choobi/80-kalantar{/gallery} پروژه واقع در خیابان بخارست می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است در این پروژه از پروفیل 19.117 برای استفاده شده است تمامی چوبهای این پروژه گرید…
کارفرما:مهندس طاهری چوب 19.117{gallery}nama-choobi/79-piroozi{/gallery}
کارفرما:مهندس رحمتی چوب 19.117{gallery}nama-choobi/78-rahmati{/gallery}
کارفرما:مهندس امیری چوب 19.92{gallery}nama-choobi/77-amiri{/gallery}
کارفرما: مهندس عابدینی سایز چوب 16.92{gallery}nama-choobi/76-poonak{/gallery}
کارفرما: مهندس امیری سایز چوب 19.92{gallery}nama-choobi/75-amiri{/gallery} پروژه واقع در خیابان امیر آباد می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است در این پروژه از پروفیل SHP19.92 استفاده شده است تمامی چوبهای…
کارفرما:مهندس معصوم زاده چوب 19.117{gallery}nama-choobi/72-amirabad{/gallery}
 کارفرما:مهندس جوان سایز چوب 19.117 {gallery}nama-choobi/73-javan{/gallery} پروژه واقع در خیابان اشرفی می باشد که توسط شرکت توفرم تامین و اجرا گردیده که گردیده است در این پروژه از پروفیل SHP19.117 برای استفاده شده است تمامی چوبهای…
کارفرما:مهندس تاجیک چوب 19.117{gallery}nama-choobi/74-tajik{/gallery}
کارفرما:مهندس یزدان چوب 19.92{gallery}nama-choobi/70-yazdan{/gallery}
کارفرما:آقای اصلان چوب 19-118{gallery}nama-choobi/69-abas{/gallery}
کارفرما:آقای شبستری چوب 42{gallery}nama-choobi/68-abas{/gallery}
کارفرما:آقای قائمی چوب 19-92{gallery}nama-choobi/67-abas{/gallery}
کارفرما: آقای کلاته چوب 42-42 و